Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Filtračné dosky značky HOBRAFILT

Filtračné dosky značky HOBRAFILT

Písal sa rok 1929, kde sa začala história značky HOBRA.

Spoločnosť HOBRA-školník je dnes významný európsky výrobca riešení v oblasti filtrácie a izolácie. 

História značky HOBRA

Dnešný závod bol založený v roku 1929, ako kláštorná prevádzka dreveného odpadu. Založenie bolo reakciou na víchricu v roku 1929, ktorá po sebe zanechala v kláštorných lesoch ohromné množstvo takéhoto odpadu. Závod bol však po krátkom čase predaný a pod menom "Holzfaserplattenwerk Braunau" skrátene HOBRA začal výrobu drevovláknitých dosiek, ktorým sa dlho v Čechách nehovorilo inak, ako práve z nemeckého názvu HOBRA. Tieto dosky boli používané predovšetkým v stavebníctve, veľa ľudí ich pozná, ako materiál na výrobu nástenok. Tento sortiment bol po čase nahradený a na postavenej papiernickej technológii bola zahájená  v roku 1950 výroba filtračných dosiek a neskôr izolačných materiálov (1965). Oba tieto výrobky však boli v tej dobe vyrábané na báze azbestu. To sa však zmenilo po roku 1985, kedy je výroba úplne bez-azbestová. Pri filtračných doskách bol azbest nahradený vysokoakostnou kremelinou a perlitom. V prípade izolácií minerálnymi a keramickými vláknami. Po dlhom období rôznych delimitácií, kedy sa stal závod majetkom štátu a bol známy pod názvom Krkonošské Papírny.  V roku 1998 závod odkupuje novo vzniknutá spoločnosť  HOBRA - Školník s.r.o. a pod týmto názvom je známy do dnes.

Filtračné dosky HOBRAFILT

Filtračná doska je v podstate trojrozmerný hĺbkový filter pozostávajúci z absorbentov s veľkým vnútorným povrchom. Je možné si ich predstaviť, ako spleť rôzne dlhých komôr a kanálikov vo vnútri dosky, v ktorých sa zachytávajú nečistoty. Na rozdiel od sieťovej filtrácie sa v hĺbkovej filtračnej doske prítomnosť absorbentu mnohonásobne zväčšuje celková filtračná plocha, a tým zvyšuje množstvo filtrovaného roztoku. 

Klasifikácia filtračných dosiek HOBRA podľa súdržnosti:
  • Hrubá filtrácia: S 100 N, S 80 N
  • Čistiaca pred filtrácia: S 60 N, S 40 N, S 30 N
  • Jemná filtrácia: S 20 N, S 15 N, S 10 N
  • Sterilná filtrácia: ST 7 N, ST 5 N, ST 3 N
Filtračný mechanizmus
Proces filtrácie cez filtračné dosky existujú tri rôzne filtračné mechanizmy, ktoré sú uvedené nižšie. V praxi sa na základe širokého rozptylu veľkostí častíc žiadny z týchto troch filtračných mechanizmov zvyčajne nevyskytuje počas filtrácie izolovane, ale vždy dochádza k väčšiemu alebo menšiemu prekrývaniu, ktoré je v konečnom dôsledku rozhodujúce pre výsledok filtrácie. 

Mechanická filtrácia - je priama filtrácia cudzorodých látok cez priepustnú vrstvu - Všetky častice väčšie ako otvory filtračnej dosky sa zachytia mechanicky.

Elektrostatická absorbcia - ide o slabé molekulové interakcie nazývané Van der Waalsove sily, ktoré vznikajú medzi časticami roztoku a materiálom filtračnej dosky. Tým sa zabezpečí, že aj častice menšie, ako veľkosť ich pórov sa zachytia vo vnútri filtračnej dosky v komorách a kanálikoch.

Elektrokinetická absorbcia - je založená na existencii takzvaného Zeta-potenciálu a uplatňuje sa na mikrobiologicky účinných doskách. Vynikajúce účinky proti záporne nabitým časticiam nečistôt, mikroorganizmov a vírusov suspendovaných vo filtrovanej kvapaline sa dosahujú zmenou prirodzeného záporného elektrokinetického náboj filtračnej dosky na kladný náboj - t.j. Zeta potenciál. To sa dosahuje špeciálnou úpravou netoxickými polyelektrolytmi. Výsledkom tejto úpravy je zachytenie častíc až desaťkrát menších, ako je veľkosť pórov filtračnej dosky.

Filtračné dosky HOBRAFILT sú u nás v ponuke v štandardných formátoch 20x20, 40x40. 
V prípade záujmu zákazníka sú k dispozícii na objednávku aj iné rozmery: 60x61,4cm alebo iné tvary či z rôznymi otvormi.