Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Balenie pre profesionálnych používateľov - pre nákup tohoto tovaru je potrebné predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Prípravky na profesionálne použitie môžu nakupovať len osoby s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti II alebo III na zaobchádzanie s prípravkami podľa zákona č. 199/2012 Z. z. a vyhlášky č. 206/2012 Z. z. alebo osoby, za ktoré osoba s týmto platným osvedčením ručí.


Certifikát pošlite v elektronickej podobe (sken, fotografia) na e-mailovú adresu: eshop@vinarskepotreby.eu
.


.