Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €

Roztok T (50ml)

Kód výrobku: 22012
Pridať k obľúbeným položkámOdstrániť z obľúbených položiek
Skladom 4 ks
Dostupnosť v obchodoch
3,67 € bez DPH 4,40 € s DPH
ks
Roztok T (50ml)

Roztok T - určený na dôkaz prítomnosti termo labilných bielkovín vo víne. Produkt je možné kúpiť samostatne alebo v rámci Súpravy na analýzu vín.

Upozornenie na nebezpečnosť:
Signálne slovo: Varovanie. Štandardné vety o nebezpečnosti: H290 Môže byť korozívna pre kovy. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Spýtajte sa nás

Ohodnoťte produkt* 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiaľ produkt nehodnotil

S týmto produktom si zákazníci nakúpili

Skúmavka reagenčná (25ml)
Skúmavka reagenčná (25ml)
6,25 € bez DPH7,50 € s DPH
Kvasná zátka sudová
Kvasná zátka sudová
5,67 € bez DPH6,80 € s DPH
Filtračné dosky 20x20 S 20 N HOBRAFILT (20ks)
Filtračné dosky 20x20 S 20 N HOBRAFILT (20ks)
0,42 € bez DPH0,50 € s DPH
Filtračné dosky 20x20 S 30 N HOBRAFILT (20ks)
Filtračné dosky 20x20 S 30 N HOBRAFILT (20ks)
0,42 € bez DPH0,50 € s DPH
Roztok komplet A+B (100ml)
Roztok komplet A+B (100ml)
3,92 € bez DPH4,70 € s DPH