HYDROXID SODNÝ (98%) (25kg)

Kód výrobku: 64322
Pridať k obľúbeným položkámOdstrániť z obľúbených položiek
Na požiadanie 
Sledovať dostupnost
77,60 € s DPH
Na objednávku
Jakub Chvostek

Poradíme vám
 (v pracovné dni)
 od 08:00 do 16:30
Jakub Chvostek

HYDROXID SODNÝ (98%) (25kg)

Popis produktu

Hydroxid sodný - NaOH. Mikroperly bielej farby. Použitie na čistenie a sanitáciu nádob, zariadení a prevádzkových priestorov. Hydroxid sodný, ľudovo zvaný lúh, je veľmi silná žieravina. Iné názvy pre hydroxid sodný sú tiež natron, sodium hydroxide alebo caustic sóda. Chemický vzorec lúhu je NaOH. Hydroxid sodný nie je horľavý ani výbušný, ale za pôsobenia tepla sa môže rozkladať a vytvárať leptavé či toxické plyny. Niektoré z týchto plynov môžu zapáliť horľavé materiály, ako papier, drevo alebo olej. Pri styku s kovom môže vzniknúť vysoko výbušný vodík. Aj napriek týmt rizikám je lúh celkom bežným pomocníkom v domácnosti. Lúh je však látka zdraviu škodlivá. Trvalé následky môže spôsobiť pri požití, vdýchnutí, ale tiež pri poleptanie kože a zasiahnutí očí. Poleptanie lúhom sa radí medzi najčastejšie poškodenia zdravia chemikáliami. Lúh môžeme neutralizovať pôsobením zriedeného roztoku kyseliny citrónovej alebo octovej. Poleptanie lúhom spôsobuje chemickú popáleninu. Stupeň závažnosti poleptanie je ovplyvnený najmä dĺžkou pôsobenia a koncentrácii žieravé látky v prípravku, ktorý poleptanie spôsobil. Pri zasiahnutí kože alebo slizníc žieravinou je vždy nutné lekárske ošetrenie s výnimkou veľmi drobných poranení. Prvá pomoc pri poleptanie kože lúhom: Odstráňte kontaminované časti odevu a obuvi (chemická látka by mohla pôsobiť ďalej na povrch tela a prehlbovať zranenia). Zasiahnuté miesto umývajte veľkým množstvom vody, po dobu aspoň 15 minút. Lúh môžeme neutralizovať pôsobením zriedeného roztoku kyseliny citrónovej alebo octovej. Postihnuté miesto prekryte sterilným obväzom. Vyhľadajte lekára. Na postihnuté miesta neaplikujte žiadne masti a ani inak kožu neošetrujte!

Parametry

Hĺbka11,0 cm
Šírka37,0 cm
Výška55,0 cm

Stiahnite si