Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Zásady tvarovania ťažňov

Zásady tvarovania ťažňov

Vinice

Funkčné vodivé pletivá sú absolútny základ pre zdravé vinice. Zachovanie celistvosti a plynulosti vodivých pletív je prvým predpokladom toho, že vinič bude fungovať naplno.

Správne tvarovanie ťažňov je veľmi dôležité, pretože zachováva plynulosť vodivých pletív. Rozhoduje tak o prepojení koreňového systému, kmieniku a letorastov s listami a hroznom. Vodivé pletivá sprostredkovávajú transport vody, živín a asimátov.
Cievne zväzky tvoria vodivé pletivá. Drevná časť (xylém) sprostredkováva transport vody a v nej rozpustené organické látky. Xylémom sú transportované tiež zásobné látky, ktoré vinič využíva k rastu medzi rašením a kvitnutím, ale taktiež pri absencii listovej plochy behom dozrievania hrozna. Lykovou časťou (floém) sú transportované produkty fotosyntézy, vytvorené v listoch. 
Funkčné vodivé pletivá sú preto absolútny základ zdravej vinice. Zachovanie celistvosti a plynulosti vodivých pletív je prvým predpokladom toho, že "vinič bude fungovať naplno". Pri tvarovaní ťažňov preto nesmie dochádzať k zaškrteniu letorastu (obrázok 1). Takto tvarovaný ťažeň vedie k poškodeniu vodivých pletív, čo presne znázorňuje obrázok 2. Dôjde tak k poškodeniu stavby letorastu a poškodeniu vodivých pletív. Dôsledkom môže byť obmedzenie transportu vody a živín drevnej časti a tým obmedzené hlavné zásobovanie viniča.  Pri veľmi silnom zaškrtení letorastu môže už na jar dochádzať k výrazne horšiemu rašeniu očiek, kedy veľa z nich na ťažni vôbec nevyraší. Pred ohybom ťažňa ale vyrastajú zdravé a vitálne letorasty.  Takže ker je zdravý, a vitálny, ale drastický ohyb ho odstrihol od zdroja vody a živín.  Behom vegetácie potom môže dochádzať k oslabeniu  rastu, vývoja a dozrievania hrozna.  

1- Nesprávny ohyb tažňa, ktorý vedie k zaškrteniu

2 - Poškodená morfologická stavba letorastu

Obzvlášť pri tvarovaní plochého ťažňa je veľmi dôležité, aby bol vrchol kmienku ukončený približne 15 cm pod vodiacim drôtom. (Obrázok3). V takomto prípade je potom možné vytvoriť plynulý ohyb ťažňa, aby nedošlo k zaškrteniu. 
3 - Vrchol kmienku musí byť pod vodiacim drôtom     4- Vrchol kmienku nad úrovňou vodiaceho drôtu

Ak je vrchol kmienku na úrovni alebo dokonca nad vodiacim drôtom je potrebné zvoliť ohyb do oblúku (obrázok 4). V podstate násilné ohýbanie do tvaru plochého ťažňa vedie k extrémnemu zaškrteniu. Ťažeň sa síce môže podariť vytvarovať, pokiaľ sa však už pri tvarovaní nezlomí, ale výživa môže byť výrazne obmedzená. Jednoducho povedané, voda a živiny majú minimálnu možnosť dostať sa do letorastov. Nie je treba sa báť tvarovania ťažňov do oblúkov, pretože ohýbanie ťažňu cez vrchol kmienku môže byť dokonca pre vývoj viniča výrazne prospešné. 
Ohyb ťažňa cez vrchol kmienku (obrázok 5 a 6) je totiž tiež prevenciou proti vyholovaniu starého dreva a tým prílišnému rozťahovaniu pestovateľského tvaru do šírky. Pri ohybe ťažňa do "protismeru", cez vrchol kmienka, na stranu, kde je umiestnený zásobný čapík, dochádza k zlepšeniu rašenia bazálnych očiek.  Vďaka ohybu dochádza k prerozdeleniu rastových hormónov a asimilátov, a dôjde k podpore rašenia bazálnych letorastov. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá, ako prevencia pred rozťahovaním pestovateľského tvaru do šírky a následnej tvorbe veľkých rezných rán. Pri využití bazálnych, tzn. najnižšie postavených letorastov, vzniká taktiež malá rezná rana. Aj bez použitia zásobných čapíkov sa tak podarí získať na vrchole kmienku kvalitný letorast, ktorý bude budúci ťažeň s použitím iba jednej reznej rany.

 


5 - Ker s ohybom cez vrchol kmienku                                                               6 - Rez na najnižšie položenom letoraste
 
Tento spôsob vedie aj k určitej miere revitalizácie keru, pretože sa plodnému drevu umožní vrátiť čo najbližšie k vrcholu kmienku. Tento spôsob potom napomáha plynulosti vodivých pletív a zásobovaniu kra. Umožňuje tiež zníženie počtu veľkých rezných rán do starého dreva. Býva tiež zvykom omotávať letorast, budúci ťažeň okolo vodiaceho drôtu. Ani tento spôsob nie je vhodný, pretože behom vegetácie dochádza k hrubnutiu letorastu a môže dochádzať k zaškrcovaniu ťažňa. Tento spôsob tiež negatívne ovplyvňuje vitalitu viniča.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.