Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Je trvalé ozelenenie prospešné pre vinice ?

Je trvalé ozelenenie prospešné pre vinice ?

Vinice

Druhovo bohaté ozeleňovacie zmesi prináša do vinice viac pozitívnych vplyvov ako negatívnych.

Trvalé zatrávnenie vo viniciach sa postupne premenilo na trvalé ozelenenie a prejavili sa tiež veľmi výrazne pozitívne stránky využívania druhovo bohatých zmesí na ozelenenie medziradia vo viniciach. 
Druhovo bohaté ozeleňovacie zmesi prinášajú do vinice viac pozitívnych vplyvov, ako negatívnych. Nie sme preto už v situácii, kedy ozelenenie veľmi výrazne odoberá viniču vodu a dusík. 
Môže to byť práve na opak. Väčšie zastúpenie druhov rastlín so sebou prináša tiež väčšiu variabilitu zakorenenia týchto rastlín. Nevytvára sa preto plytký a hustý koreňový systém, ako tmu bolo v prípade rôznych druhov tráv.  Rôzne druhy majú rôzne rozvetvenie, hlboké a mohutné korene. Umožňujú prekyprenie pôdy a zlepšujú podmienky pre vsakovanie vody. Prostredníctvom druhovo bohatého ozelenenia sa tak môže dostať do pôdy väčšie množstvo vody. Druhovo bohaté ozelenenie tak vedie k obmedzeniu erózie a neproduktívnemu odtekaniu vody z vinice. Viac vody tak zostáva vo vinici.  
Čím viac vody sa odstane do pôdy, tým má vinič lepšie podmienky z pohľadu zásobovania vodou o obmedzuje sa tak pôsobenie stresu spôsobeného suchom. Zatrávnenie využívané v minulosti  spôsobovalo výrazný stres a naopak dobre ošetrované druhovo bohaté ozelenenie môže obmedzovať stres.
Tiež obsah asimilovatelného dusíku v hrozne sa výrazne zlepšil, akonáhle sa začali používať druhovo bohaté zmesi. Vplyv na zlepšenie obsahu asimilovatelného dusíku môže mať využívanie rastlín z čeľade bôbovité, ktoré môžu na základe symbiózy s hľuzovými baktériami, viazať vzdušný dusík a tiež prichádza k vyššej tvorbe biomasy.
Veľmi dôležité je, aby nebolo ošetrovanie pôdy v vinici "statickou záležitosťou", ale s ozeleňovaním sa neustále pracovalo. Veľmi dôležité je podporovať druhovú diverzitu ozelenenia, pretože práve druhová rozmanitosť prináša pozitívne pôsobenie ne vinič hroznorodý.
Akonáhle sa začne strácať druhová diverzita a začne sa z ozelenenia stávať "trávna" monokultúra, je potrené urobiť nový výsev. 
Základom zmesi pre trvalé ozelenenie sú druhy rastlín z čeľade bôbovité a lipnicovité.

Zastúpenie druhov v zmesi Vinice EXTRA                                                                          Zmes Vinice EXTRA vo vinici
z výsevu v roku 2017                                             Ozeleňovanie bôbovitými rastlinami môže významne prispievať k celkovej bilancii dusíka vo vinici a u viniča hroznorodého. Skupinou baktérií, ktoré sú schopné pútať vzdušný dusík v symbióze s rastlinami z čeľade bôbovité, sú baktérie rodu Rhizobium. Tie fixujú atmosferický dusík (N2) a vďaka tomu sú bôbovité rastliny bohaté na dusík. Hľuzové baktérie môžu svojou aktivitou kryť až 80% nároku rastliny na dusík. Ozelenenie rastlinami z čeľade bôbovitých, je vo vzťahu k bilancii dusíku efektívne iba v prípade, keď sa nepoužíva výživa minerálnym dusíkom, ktorý môže brzdiť alebo úplne znemožniť viazanie vzdušného dusíku pomocou hľuzových baktérií. Množstvo viazaného dusíku je závislé na druhu rastliny, pH, teplote, vlhkosti pôdy a obsahu dusíku v pôde. Bôbovité rastliny majú schopnosť regulovať príjem vzdušného dusíka. Ak je dostatok prístupného dusíka v pôde, je viazanie vzdušného dusíku baktériami obmedzené  alebo úplne zastavené a bôbovité rastliny využívajú dusík z pôdy.
Rastliny z čeľade lipnicovité (trávy) prekoreňujú veľmi intenzívne a horných 10-20cm pôdneho horizontu a vytvárajú veľmi hustý koreňový systém. Veľmi plytko pod povrchom pôdy prakticky vytvárajú súvislú zónu koreňov.
Táto súvislá zóna koreňov potom predstavuje konkurenciu pre vinič. Najvýraznejšie je pozorovať konkurenciu vo vzťahu k vode a dusíku. Ozelenenie odoberá vysoký podiel zrážkovej vody. Pokiaľ sa robí hnojenie minerálnym dusíkom na povrch ozelenenia, spotrebováva taktiež výraznú časť dusíku. Pozitívnou stránkou, je naopak využitie rastlín z čeľade lipnicovité pre obmedzenie zhutnenia pôdy v oblasti koľajových stôp, ktoré vznikajú v dôsledku opakovaných prejazdov mechanizovaných vozidiel. Trávy z čeľade lipnicovité sa však tradične využívajú k stabilizácii pôdy v prejazdových koľajách, pretože ich veľmi hustý koreňový systém znižuje stuhnutie pôdy.

BS vinárske potreby maju vo svojej ponuke nasledovné zmesi na trvalé ozelenenie: 

Vinice EXTRA
Obsahuje najväčší podiel bôbovitých rastlín 62% , ktoré fixujú vzdušný dusík a sprostredkovávajú ho viniču hroznorodému.  Ďalej obsahuje 10% lipnicovitých a 28% ostatných dvojklíčkových rastlín. Neobsahuje horčicu, je druhovo najpestrejšia a vhodná do lokalít so zlým vodným režimom. Obsahuje veľa druhov ktoré dobre znášajú suché podmienky. Rastliny by mali vychádzať pomerne rovnomerne. Minimálny výsev 20-40kg/ha

Vinice EKONOM
Obsahuje vysoký podiel bôbovitých rastlín (57%), ktoré fixujú vzdušný dusík a sprostredkovávajú ho viniči. Ďalej obsahuje 10% lipnicovitých a 33% iných dvojklíčnolistových rastlín. Zmes neobsahuje horčicu, je druhovo pestrá a vhodná pre mierne suchšie pôdy a stredne hlboké pôdy. V období po výseve možno očakávať rast viky siatej a pohánky siate. Optimálny systém ošetrovanie bude váľanie, kedy dôjde k povalení viky a ostatné druhy sa budú môcť ďalej bez problémov rozvíjať. Vhodné je zvoliť termín výsevu taký, ktorý umožní využitie zimnej vlahy. 

 Na ozelenenie je treba pozerať, ako na "nástroj", ktorý prinesie vinici mnoho pozitívneho a nie, ako na "nutnosť". ktorú potrebujú pravidlá IP.
V horúcich obdobiach roku stúpa tiež význam ozelenenia ako regulátoru teploty vo vinici. Táto regulačná schopnosť je väčšinou pozitívna pre rast viniča, fotosyntézu a kvalitu hrozna. 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.