Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Je čas pre pôdne rozbory

Je čas pre pôdne rozbory

Vinice

Predjarný čas je optimálny na vykonávanie pôdnych rozborov. Úplne nevyhnutné je vykonávanie pôdneho rozboru pred výsadbou vinice. Ďalej je možné pôdne rozbory vykonávať v prípade výživových problémov vo vinici alebo aj v pravidelných intervaloch za účelom sledovania výživového stavu vinice.

Pôdny rozbor pred výsadbou vinice

Príprave pôdy pred výsadbou vinice treba venovať veľkú pozornosť. Pôdne rozbor je potrebné vykonávať v dostatočnom predstihu. Optimálne niekoľko rokov pred výsadbou vinice. Najneskorší termín vykonania pôdneho rozboru pre výsadbu na jar 2023, je práve teraz. Je totiž potrebné vytvoriť určitý priestor na hnojenie a spracovanie pôdy.

V situácii, keď sa vysádza vinica po vinici, je potrebné venovať pozornosť aj vinici, ktorá sa bude klčovať a sledovať či sa v nej vyskytujú výživové problémy. Ak sa nejaké problémy vyskytujú je potrebné sa v rámci pôdneho rozboru zamerať na dôvody týchto problémov.

V rámci pôdneho rozboru pred výsadbou je potrebné zamerať sa na obsah humusu v pôde. Na základe obsahu humusu je potom možné zvoliť vhodnú stratégiu hnojenia, tzn. použitie minerálnych alebo organických hnojív. V rámci rozboru pôdy pred výsadbou sa nestanovuje dusík, pretože je v pôde výrazne pohyblivý. Obsah humusu však môže poskytnúť aj informácie o stave dusíka v pôde. Mineralizáciou organickej hmoty sa totiž môže dusík transformovať do podoby prijateľnej rastlinami. Na základe dobrého obsahu humusu je možné predpokladať aj dostatočnú výživu viniča vínnej dusíkom. Obsah humusu tiež môže naznačiť, ako ošetrovať novú výsadbu. Organická hmota ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti pôdy a tiež sklon pôdy k zhutneniu. Pôda s dobrým obsahom organickej hmoty je odolnejšia na zhutnenie pôdy. Viničové sadenice majú v takej pôde možnosť lepšie zakoreňovať a vytvárať kvalitný koreňový systém.

Pomer humínových a fulvokyselín (HK/FK) môže naznačiť aj kvalitu humusu. So vzrastajúcim obsahom humínových kyselín vzrastá aj kvalita humusu. Hodnota vyššia ako 1 naznačuje kvalitný humus. Hodnota tiež naznačuje kvalitu mineralizácie a dekompozície. Humínové kyseliny tvoria najkvalitnejšiu zložku humusových látok. V pôdach majú humínové kyseliny pozitívnu úlohu pri tvorbe drobnatej štruktúry, sorpčného komplexu a v zmenách chemismu pôdy. Ak je pomer na strane huminových kyselín jedná sa o vyššiu kvalitu humusu, z pohľadu uvoľňovania živín a pôsobenia na pôdne podmienky. Čím je pomer HK:FK nižší, tým sa znižuje kvalita humusu.


 

Obrázok 1 - Pôdny rozbor by mal postihnúť aj premenlivosť pôdnych podmienok.
 Obrázok 2 - Sondážna tyč na odber pôdnej vzorky.
 


Obrázok 3 - Odber pôdnej vzorky.

 
Ďalšie dôležité ukazovatele pôdnych rozborov

V rámci pôdneho rozboru je prakticky nevyhnutné stanovenie hodnoty pH. pH pôdy ovplyvňuje prijateľnosť živín. Pri veľmi nízkych alebo naopak veľmi vysokých hodnotách pH môže byť obmedzená prijateľnosť niektorých živín, najmä mikroprvkov. Najmä ak sa pH pohybuje v kyslej oblasti, je potrebné pred výsadbou novej vinice vykonávať vápnenie.

Pôdny rozbor môže naznačiť aj pomery medzi jednotlivými živinami, ktoré môžu podporovať alebo naopak blokovať príjem ostatných živín.

Veľa pôdnych rozborov u viničných pôd naznačuje až extrémne vysoký obsah vápnika (Ca). Tento parameter treba odlišovať od obsahu aktívneho vápna, ktoré je dôležité pre výber podnože.

Vysoký obsah vápnika môže znižovať prístupnosť horčíka, draslíka, bóru, železa, zinku, mangánu. Vápnik môže obmedzovať aj príjem draslíka a horčíka najmä na vápenatých pôdach s vysokým pH, obsahom uhličitanu vápenatého, aktívneho vápna a veľmi vysokým podielom Ca vo vzťahu k výmennej kapacity katiónov (cez 90% Ca).

Pre vinič je však jednoznačne najvýznamnejší pomer medzi draslíkom a horčíkom (K/Mg). Pomer draslíka a horčíka v pôde by mal byť v pomere 2:1, lepší je aj pomer 3:1. Pomer väčší ako 5:1 vedie k prejavu nedostatku horčíka pri viniči.

Veľa pôdnych rozborov ukazuje veľmi vysoký obsah horčíka a nízky obsah draslíka. Čím je rozdiel medzi obsahmi oboch živín väčší, tým je z pohľadu výživy a príjmu živín problematickejší.

Vďaka vzájomnému pôsobeniu K a Mg sa pri vysokom obsahu horčíka v pôde, môžu pri viniči vínnej prejavovať príznaky nedostatku draslíka. Nedostatok draslíka môže byť spôsobený aj jeho neprijateľnosťou, ktorú spôsobuje blokácia príjmu inou živinou, ako je to v tomto prípade. Na listoch sa preto môže prejavovať okrajová šarlach a listy môžu postupne úplne vysychať. Môže dochádzať k horšiemu vyzrievaniu dreva. Draslík tiež ovplyvňuje enzymatické zmeny v révovom kríku. Má veľký vplyv na zrenie a kvalitu hrozna, veľmi výrazne ovplyvňuje priebeh fotosyntézy a akumuláciu cukrov v bobuliach. Draslík v pôde sa podieľa, spoločne s ďalšími minerálnymi látkami, na ovplyvnení hodnoty extraktu vín. Vinice s nízkym zásobovaním draslíka vedú k nízkym hodnotám extraktu a zníženiu chuťovej plnosti vína. Ovplyvňuje nielen proces dozrievania hrozna, ale aj dozrievanie dreva. Z tohto dôvodu ovplyvňuje mrazuodolnosť viniča a jej odolnosť voči hubovým chorobám. Nedostatok alebo neprijateľnosť draslíka zhoršuje aj vodný režim u rastlín a odolnosť voči suchu. Vďaka nevhodnému pomeru K/Mg môže dochádzať aj k vädnutiu hrozna, keď strapina zostáva zelená, ale bobule vädnú. Dochádza tým k poklesu výnosu, ale aj zhoršeniu kvality bobule.

Výživa môže spôsobovať problémy s kvalitou hrozna, ktoré sa často prejavia až pri výrobe vína. Vinár potom premýšľa, kde mohlo dôjsť k nejakému problému. Problém je však už vo vinici. Pôde a starostlivosti o pôdu je preto potrebné venovať veľkú pozornosť.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

 

Rozbory pôdy prevádza aj naše BS laboratórium ve Velkých Bíloviciach.

  • Pokyny pre odber pôdy na stiahnutie TU.
  • Ceny laboratórnych služieb vrátane pôdneho rozboru nájdete TU.