Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Ako vypestovať kordónový tvar

Ako vypestovať kordónový tvar

Vinice

Kordónové tvary sú v súčasnej dobe obľúbené hlavne kvôli úsporám v nákladoch na ošetrenie viníc.

Kordónové tvary sa v našich viniciach využívali už v minulosti. Dobre známe sú, preto tiež negatívne stránky ich využívania. Jedná sa hlavne o výrazné obrastanie kardónových ramien a s tým spojené výrazné zahustenie kra. Dôsledkom potom môže byť silné napadnutie múčnatkou a hnilobami hrozna. 
Kordónové tvary sú v súčasnej dobe obľúbené hlavne vďaka úsporám v nákladoch na ošetrovanie viníc. Zimný rez je možné urobiť mechanizovane. Nerobí sa tiež vyväzovanie plodného dreva, pretože sa vyžíva rez na čapíky. 
Kordóny je však potrebné zapestovať tak, aby sa minimalizovali negatívne stránky používania tohoto tvaru a využívali sa predovšetkým jeho výhody. 
Na založenie kordónového tvaru sa treba pripraviť. Na jar 2024 sa preto môžu začať pripravovať kry na rez na kordóny v roku 2025. Rýchli prechod na kordónový tvar, behom jednej vegetácie nie je výhodný, pretože sa potom vždy prejaví negatívna stránka kordónov.

Rozmiestnenie plodivého dreva

Vo vinici, ktorá je zámerne prebudovaná na kordónový tvar je treba založiť plochý ťažeň. Začiatok založenia kordónu je práve pri vykonávaní podlomu. Aby bolo budúce plodné drevo dobre rozmiestnené na kery, je vhodné úplne vylomiť letorasty vyrastajúce z každého druhého očka. Optimálne je vylamovať letorasty z očiek na letoraste, ktoré smerujú dolu. Na plochom ťažni potom vždy zostane jeden letorast, z každého druhého očka (obrázok 1 a 2).


Obr 1 Plochý ťažeň pred podlomom                                                           Obr 2 Plochý ťažeň pred podlomom

Dosiahne sa tak dobrého rozmiestnenia plodného dreva. Vzdialenosť medzi budúcim plodným drevom určuje dĺžka internódií a tým pádom odroda. Vplyv má ale tiež intenzita rastu letorastov. Ak je ker v strese, rast je väčšinou slabší a internódium krátke (obrázok 3 a 4).
Usporiadanie čapíkov na kordóne je potom prílš husté. Vinica vhodná ne prechod na kordón preto musí byť v dobrej rastovej kondícii. Obr 3 Príliš krtáke internódium a veľmi husté usporiadanie čapíkov 
Obr 4 Optimálna dĺžka čapíkov 

Na kry potom zostane 4-5 letorastov, ktoré budú tvoriť základ plodného dreva na budúcom kordóne. Vhodné je, aby jedna strana budúceho kordónového ramena bola bez rezných rán a zachovala sa tak celistvosť vodivých pletív (obrázok 5). 


Obr 5 Spodná strana kordónového ramena bez rezných rán

Názory na umiestnenie prvého letorastu na kery sa rôznia. Jedna verzia hovorí o tom, že by na kmienku nemal byť žiadny obrast ani zásobný čapík a prvý letorast vyrastal až za ohybom kordónového ramena (obrázok 6).Obr 6 Kordón bez zásobného čapíka 

Druhý názor odporúča ponechať zásobný čapík alebo letorast, ktorý vyrastá na vrchole kmienku, pred ohybom kordónového ramena. Druhá verzia umožňuje kedykoľvek "vrátiť" rez späť na vrchol kmienku, akonáhle by bolo zámerom kordónový tvar používať. Jednoducho povedané, na vrchole kmienku vždy zostáva nejaká záloha ako prevencia pred poškodením kordónu. Z agrobiologického pohľadu je tento názor logickejší. 

Dĺžka plodného dreva

Najpoužívanejší je rez na dvoj oké čapíky. Ak sú čípky príliš krátke, tzn. je krátke internódium, bude dochádzať k výraznému zahusteniu kru, pretože na minimálnom priestore môže rásť napríklad až šesť letorastov. Je preto vhodné urobiť podlom na jeden letorast z jedného očka. V nasledujúcom roku je potom vhodné urobiť rez na nižšie postavenom letoraste. Ak je vinica rastovo vitálna, je takto možné dosiahnuť už dlhšie internódium a znížiť tak zahustenie kru (obrázok 7).Obr 7 Nesprávne založený kordón a výrazné zhustenie kru 

Už pri založení a tiež ďalej pri reze je treba mať na pamäti prevenciu zahustenia kru a dobré rozmiestnenie plodného dreva (obrázok 8 a 9). 
Obr 8 Dobre rozmiestenené plodné drevo na kordónovom ramene

Obr 9 Ideálne zapestovaný kordón
 

Zelené práce

Pri kordónových tvaroch majú zelené práce veľký význam. Je potrebné sa vyvarovať rezným ranám do starého dreva na kordónovom ramene. Obmedzí sa tak tvorba spiacich očiek a vďaka tomu tiež intenzita obrastania starého dreva. Z kordónov využívaných skôr je dobre známe, že keď sa robili rezy bez akýchkoľvek pravidiel, ktoré tiež veľmi intenzívne obrastali zo spiacich očiek. Zvyšuje sa tak náročnosť na zelené práce. Prostredníctvom zelených prác je treba zaistiť dobré rozmiestnenie letorastov v  drôtenke.

Ak sa neurobí kvalitná príprava na prechod na kordónový tvar, môže dochádzať k preťaženiu kra. Na kroch je veľmi vysoká násada hrozna. Hrozno i bobule bývajú malé. Pri súčasnom strese spôsobenom suchom alebo vysokými teplotami, môže dochádzať k výraznému poklesu výnosu.
Ak sa reže plodné drevo z každého letorastu na pôvodnom ťažni, ker je extrémne hustý. Letorasty sa navzájom prekrývajú a v takýchto podmienkach vzniká veľmi priaznivá mikroklíma, pre rozvoj múčnatky či hniloby hrozna. 

Ak má pestovateľ zámer prejsť na kordónový tvar, je optimálny čas na urobenie podlomu, ktorý vytvorí dobrý základ kordónového tvaru. 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.